WODA
 symbol H
2
O

   H2O, tlenek wodoru, najprostszy związek wodoru z tlenem

  W starożytności uważano wodę za jeden z czterech żywiołów, z których zbudowany jest świat: ogień, ziemia, powietrze, woda. Taki podział przyjęła również filozofia chińska - feng shui.  Pogląd, że jest ona substancją prostą utrzymał się do końca XVIII w. Dopiero w 1783r. A. Lavoisier rozłożył wodę na wodór i tlen, a także otrzymał ją przez spalenie wodoru. Temperatura topnienia: 0° Celsjusza, temperatura wrzenia: 100° Celsjusza. W wysokiej temperaturze - powyżej 2000° Celsjusza woda rozpada się na wodór i tlen.

W zwykłych warunkach woda jest bezbarwną cieczą bez smaku i zapachu, niebieską w warstwach o grubości ponad 2 m.

OPIS RYSUNKU:
Wody słone - oceany i morza (zatoki i morza = część przybrzeżna oceanów, oprócz Morza Kaspijskiego, które jest jeziorem o powierzchni 376 km2), czyli wszechocean (ocean światowy) - zajmują 71% powierzchni Ziemi, czyli 361 mln km
2, co stanowi 97,2% ilości wody występującej w hydrosferze.

Wody słodkie - rzeki, jeziora (nadbrzeżne, przydeltowe, morenowe, rynnowe, cyrkowe, krasowe, tektoniczne, kraterowe) i bagna, wody gruntowe i podziemne, lodowce, pokrywa śnieżna i para wodna w atmosferze, zajmują 2,8% wody występującej w hydrosferze.
Lądy stanowią 29% powierzchni Ziemi - znajdują się na obszarze 149 mln km2.

 Woda wchodzi w skład protoplazmy (patrz: KOMÓRKI) wszystkich organizmów żywych i jest przetrzymywana przez białka wiązaniami wodorowymi (woda wiązana), a oprócz tego w organizmach wielokomórkowych wypełnia jamy ciała (woda wolna, która u pierwotniaków zawarta jest w wodniczkach) oraz luki i szczeliny pomiędzy komórkami. 

Wielorakie jest znaczenie wody wolnej. Przede wszystkim
woda stanowi substancję łącznikową między poszczególnymi partiami organizmu. Jest też rozpuszczalnikiem, w którym zachodzą reakcje chemiczne i który umożliwia rozpad soli, kwasów oraz zasad na jony. Jest więc ośrodkiem rozdrabniania się substancji w plazmatyczny układ koloidalny.
Jako rozpuszczalnik służy także
do eliminowania z ustroju substancji zbędnych, pochodzących z przemiany materii.

Woda
jest również stabilizatorem ciepła, pochłaniając duże jego ilości dzięki dużemu ciepłu właściwemu i tym samym zapobiega gwałtownym zmianom temperaturowym w komórce.

Zawartość procentowa wody wolnej i związanej zależy od jakości tkanki. Najmniej - 10% ma szkliwo zębów, najwięcej krew - 98%. Do zwierząt najbardziej uwodnionych należą żebropławy, których ciało zawiera 99% wody. Woda w organizmie jest stale wymieniania. Czas potrzebny do jej całkowitej wymiany w ilości równej ciężarowi ciała jest różny, gdyż zależy od środowiska i stopnia metabolizmu. U ameby wynosi 7 dni, u człowieka - 4 tygodnie, u wielbłąda - 3 miesiące, a u żółwia - 1 rok.

    Ta olbrzymia rola wody w każdym organizmie wskazuje, że początków życia należy szukać w środowisku wodnym. Gdy organizmy zaczęły przenosić się na ląd, musiały utrzymać wewnętrzne środowisko wodne dla zachowania - niezbędnych do przemiany materii - reakcji chemicznych. Stąd pierwszymi przystosowaniami, jakim podlegały rośliny i zwierzęta wychodzące na ląd, były zabezpieczenia przed wysychaniem, a w dalszej ewolucji wykształciły się narządy zabiegające o utrzymanie stałego poziomu wody we wnętrzu ciała.
    
 

 .

Turbodoładowanie tlenowe - OXYMAX


    W wyniku uprzemysłowienia oraz zanieczyszczenia środowiska, systematycznie zmniejsza się w powietrzu stężenia tlenu. Jeszcze 100 lat temu notowano 22% tlenu w Powietrzu, a dziś zaledwie 12-15%. Twoje płuca są w maksymalny sposób obciążone zanieczyszczonym powietrzem. Podobnie jest z zanieczyszczona i przetworzona żywnością, która zakwaszając organizm, również zwiększa jego zapotrzebowanie organizmu na tlen.

 „Dajcie mi możliwość dostarczenia do organizmu wystarczającej ilości tlenu,  a ja wzniecę w nim ogień”    - ojciec medycyny:  Hipokrates 

...I nastał dzień, kiedy to współczesna nauka pozwoliła na spełnienie marzeń Hipokratesa  - firma CaliVita opracowała OXYMAX -  suplement zawierający biologiczny tlen w koncentracie.
Dla porównania w wodzie z kranu zawartość tlenu wynosi 5-7 cząsteczek, a w przypadku wody źródlanej 10-12 cząsteczek na 1 milion części wody.
OXYMAX zawiera 1000 razy  więcej tlenu niż w wodzie bo 12000 cząsteczek tlenu na 1 milion części wody. Stąd też tlen stabilizowany o ujemnych jonach tlenu - bardzo pozytywnych dla zdrowia, jest mistrzem w dotlenianiu organizmu, a szczególnie miejsc zaatakowanych choroba niedokrwienną, powikłaniami związanymi z cukrzycą, z rakiem,  - nowotworem lub infekcyjną. Rozprowadzany jest w organizmie poprzez krew ale również poprzez osocze i płyny obwodowe, dzięki czemu dociera do wszystkich miejsc w organizmie, nawet tam, gdzie wystąpiły zatory i nie dotrze krew.
OXYMAX ma bardzo wiele zalet m.in.: łagodzi dolegliwości w przebiegu chorób sercowo-naczyniowych (np. zawał serca, nadciśnienie tętnicze), w cukrzycy i podagrze,  zwiększa zapotrzebowanie mózgu w tlen, korzystnie wpływa na przemianę materii a u sportowców szybko likwiduje zakwasy, wpływa na tlenowa aktywność fizyczną, przywraca energię i znacząco wpływa na polepszenie wydolności sportowców.
Dzięki właściwościom odtruwającym i oczyszczającym zwiększa gojenie się trudnych do leczenia ran szczególnie tych po oparzeniu,  przyczynia się do eliminacji bakterii beztlenowych takich jak Streptococcus, Staphylococcus, Salmonella, Coli itp.

=====================================

Z produktów CaliVita oferty wzmacniających odporność , przydatnych w miażdżycy, chorobach serca, w cukrzycy , w chorobach pasożytniczych i astmie,  przygotowane przez Konsultanta Medycznego CaliVity dr Małgorzatę Miktus.

OxyMax - dawki profilaktyczne

Przygotowanie "roztworu podstawowego" dla noworodków i dzieci do 6 - 7 r. życia:
Do 15 kropli Oxy Max dolej  0,5 litra wody mineralnej lub letniej przegotowanej wody.
(Przelicznik inaczej -  5 kropli na 150 ml wody)

Najpierw wlewamy krople, a następnie zalewamy wodą !!!

zalecenia dla dzieci:

- noworodki : 1 ml  roztworu wody z OXYMAX  3 x dziennie
- dzieci od 1 do 4 lat: 1 - 4 ml  roztworu wody z OXYMAX  3 x dziennie
tj.  1 ml roztworu przeliczaj na 1 rok życia i podawaj 3 x dziennie
- dzieci od 5 - 10 lat: 5 do 10 ml  roztworu wody z OXYMAX 3 x dziennie tj. przeliczaj średnio 1 ml roztworu na 1 rok życia dziecka i podawaj  3 x dziennie
======================================


Przygotowanie "roztworu podstawowego" dla nastolatków i dorosłych:
Do butelki 1 litr wlej 60 kropli Oxy Max  i dolej 0,9 - 1 litr wody mineralnej.
(Przelicznik dziennej dawki profilaktycznej -  20 kropli na 300 ml wody)
Najpierw wlewamy krople, a następnie zalewamy wodą !!!

zalecenia dla dorosłych:

 -  100 ml roztworu wody + OxymaX przyjmować  3 x dziennie

OxyMax - dawki lecznicze

W przypadku choroby dawkę należy zwiększyć 2 - 3 razy.

U dorosłych podajemy po 20 kropli OXYMAX na pół szklanki wody i pijemy 3 x dziennie
lub robimy roztwór  60 kropli na 300 ml wody do dziennego spożycia, popijając małymi łykami przez cały dzień.
Roztwór można również stosować wg. zalecenia picia roztworu Oxymax z wodą, wg. informacji jak wyżej  - zalecenia dla dorosłych>>.

U dzieci analogicznie 2 razy większe dawki tj. roztwór  30 kropli na 0,45 - 0,5 litra wody.
Zalecenia picia silniejszego roztworu Oxymax z wodą, wg. informacji jak wyżej
 - zalecenia dla dzieci>>.

=====================================

ARTYKUŁY TEMATYCZNE:
http://www.faceci.com.pl/oxymax.html
http://www.prostata.zarzyccy.pl/tlen_zycie.html
http://www.prostata.zarzyccy.pl/oxymax_tlen.html

http://www.prostata.zarzyccy.pl/tlen_gaz.html
http://www.faceci.com.pl/oxymax_pluca.html


ARTYKUŁY  PRASOWE  W  INTERNECIE:

SEKSOWNY DZIADEK Z WODĄ W PŁUCACH
CHEMIOTERAPIA - MEDYCZNA ROSYJSKA RULETKA
MAMMOGRAFIA - RAK PIERSI
Enzymoterapia
Pro selenium
Strażnik twojego zdrowia
Przeciwstawić się wszelkim dolegliwościom

 

.